Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm nguyên hưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm nguyên hưng

phạm nguyên hưng
Mỗi người là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo trèo, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự ngu ngốc.Hầu hết mọi người là một người khác. Suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác. Họ bắt chước nhau mà sống. Đam mê của họ là một bản dự kiến._

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 21:07:08
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 20:08:12
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:29:59
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2014-11-30 15:08:04
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 20:47:19
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2014-11-30 15:07:09
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:41:30
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 22:12:20
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-03-31 11:29:19
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2014-11-04 20:04:34
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 20:27:32
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:13:48
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 20:18:40
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-11-04 19:58:25
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-11-03 20:00:56
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 20:13:39
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:33:21
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 20:36:18
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 21:12:55
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:31:39
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 21:08:56
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 20:30:40
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 20:34:26
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-27 14:44:16
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 20:33:02
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:52:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi