Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm nguyên hưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm nguyên hưng

phạm nguyên hưng
Mỗi người là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo trèo, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự ngu ngốc.Hầu hết mọi người là một người khác. Suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác. Họ bắt chước nhau mà sống. Đam mê của họ là một bản dự kiến._

Điểm thi

Luyện toán

26 -Trung bình 7.14 - Tổng điểm 3283

phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 22:12:20
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 20:18:40
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 20:13:39
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:13:48
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2014-11-04 20:04:34
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 21:12:55
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-11-04 19:58:25
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:41:30
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 20:31:39
phạm nguyên hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 20:08:12