Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hưng hưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hưng hưng

hưng hưng
Có kí ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào Sợ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao ĐK: Nếu 1 ngày người em yêu bội bạc Em đừng cần những thứ cao sang Nếu sau này họ ra đi vội vàng Anh vẫn chờ em dẫu muộn màng Biết em thương người ấy đã rất nhiều Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu Trái tim em giờ đã quên nuông chiều Xin đừng quên ta đã từng yêu

Luyện toán

13 -Trung bình 5.20 - Tổng điểm 2238

hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 15:36:41
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 14:42:57
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 19:32:50
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:54:50
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 18:35:59
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 18:36:02
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 19:25:09
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:36:29
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 19:17:39
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 19:14:27

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 3.98 - Tổng điểm 1315

hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 12:11:56
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 19:51:20
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 18:56:35
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 19:22:42

Luyện Tiếng Anh

52 -Trung bình 6.65 - Tổng điểm 7052

hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:46:23
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:01:08
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 16:14:17
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 14:33:37
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 16:06:25
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:15:17
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 11:53:32
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 11:58:17
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:52:41
hưng hưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:52:41

Điểm thi

hưng hưng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-24 19:05:40
hưng hưng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-23 20:06:35