Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)

TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)
TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)
  • Tên: TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)
  • Đang học tại: Trường THCS Thân Nhân Trung
  • Địa chỉ: Huyện Việt Yên - Bắc Giang
  • Điểm hỏi đáp: -9SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: -39SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Lần cuối làm bài: 2019-08-11 16:08:20
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:53:02
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 06:00:00
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 20:28:15

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:02:30
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:54:55
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 22:05:09

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:18:28

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:20:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:12:12
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:08:17