Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)

TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)
TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)
  • Tên: TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)‿✿ßin۶ßin✿‿(Şнαdσω♚ (♥♥♥Blade)
  • Đang học tại: Trường THCS Thân Nhân Trung
  • Địa chỉ: Huyện Việt Yên - Bắc Giang
  • Điểm hỏi đáp: -10SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 3.89 - Tổng điểm 506

Lần cuối làm bài: 2019-08-16 06:00:00
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:53:02
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 16:08:20

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.15 - Tổng điểm 572

Lần cuối làm bài: 2019-09-04 22:05:09
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:54:55
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:02:30

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 80

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:20:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:12:12
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:08:17