Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ mạnh hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ mạnh hùng

đỗ mạnh hùng
thôi, ko đọc nữa

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 11:13:47
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 16:12:56
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 00:20:14
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 17:35:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-05-05 20:55:50
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 07:13:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-07-23 16:20:25
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 13:40:44
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 13:06:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-09-03 14:29:17
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 20:04:00
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 20:04:51
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 19:52:26
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 20:31:47
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-24 20:06:55
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 07:12:23
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-03-12 08:24:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 16:13:13
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 20:13:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 05:54:40
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 14:01:36
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 20:49:25
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 14:03:34
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo lường sử dụng phân số
Lần cuối làm bài: 2015-03-24 20:30:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 20:56:18
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-07-31 07:04:35
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 19:50:01
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 08:46:20
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 19:44:01
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 01:12:10
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 21:27:52
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 16:14:43
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 16:08:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 01:21:13
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 20:29:22
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 15:12:16
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 20:32:02
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2015-06-24 07:34:46
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 10:52:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 16:20:58
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:19:28
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:14:06