Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ mạnh hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ mạnh hùng

đỗ mạnh hùng
thôi, ko đọc nữa

Luyện toán

39 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 4012

đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 16:14:43
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 00:20:14
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 17:35:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 13:06:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 16:08:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 01:21:13
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 01:12:10
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 10:52:46
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 11:13:47
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 05:54:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 16:20:58
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:19:28
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:14:06