Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Proed_Game_Toàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Proed_Game_Toàn

Proed_Game_Toàn
✘ ✘ ✘ Thích thì chiều ღ ღ ღ liều thì chiến✘ ✘ ✘

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Proed_Game_Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 12:53:32
Proed_Game_Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 17:08:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Proed_Game_Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 18:32:45
Proed_Game_Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-08 14:55:14
Proed_Game_Toàn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 17:32:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 17:28:44
Proed_Game_Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 17:26:30
Proed_Game_Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 17:23:41
Proed_Game_Toàn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 17:19:40