Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huệ Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huệ Lam

Nguyễn Huệ Lam
https://www.facebook.com/maleuh

Điểm thi

Nguyễn Huệ Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-30 17:27:40
Nguyễn Huệ Lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 15:18:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 15:18:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-11 15:16:41

Luyện toán

14 -Trung bình 8.44 - Tổng điểm 1688

Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 07:06:07
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 14:47:41
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 15:13:12
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 07:59:05
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:41:29
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 08:07:56
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 07:40:01
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-08-13 10:33:34
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-08-27 07:47:33
Nguyễn Huệ Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 21:49:06