Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •♫•♬•ᏆôᎥ๖ۣۜᎽêu๖ۣۜᏆᏞmᎪᏆᏢᎪmᏞᏞ•♬•♫•.. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•♫•♬•ᏆôᎥ๖ۣۜᎽêu๖ۣۜᏆᏞmᎪᏆᏢᎪmᏞᏞ•♬•♫•.

•♫•♬•ᏆôᎥ๖ۣۜᎽêu๖ۣۜᏆᏞmᎪᏆᏢᎪmᏞᏞ•♬•♫•.
Nếu anh là cảnh sát giao thông thì anh sẽ cấm em đi ngoài đường, bởi vì vì anh sợ thằng khác cướp em mất thôi. Mà hiện tại anh cũng đã mất em vào tay thằng khác rồi
  • Tên: •♫•♬•ᏆôᎥ๖ۣۜᎽêu๖ۣۜᏆᏞmᎪᏆᏢᎪmᏞᏞ•♬•♫•.
  • Đang học tại: Trường THCS Yên Thành
  • Địa chỉ: Huyện Yên Mô - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 177SP, 3GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

14 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 1543

Lần cuối làm bài: 2019-06-26 14:48:25
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 18:35:39
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 13:47:25
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:10:16
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 11:58:31
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 18:36:49
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 18:37:26
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 14:39:31
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 14:41:07

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 8.82 - Tổng điểm 706

Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:57:11
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:47:11
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 18:57:58
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:01:34
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:04:28
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:22:37
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:11:09

Luyện Tiếng Anh

99 -Trung bình 8.56 - Tổng điểm 10362

Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:43:05
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:40:26
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:40:03
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:38:04
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:11:41
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:15:40
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:10:55
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:03:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:47:49
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:59:03

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-29 21:02:45
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-10-29 20:47:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-08 15:07:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-08 15:00:15
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-08 14:55:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-08 14:38:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-10 09:13:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:21:41
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-08 16:50:17
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:51:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-03 21:02:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-20 12:20:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-20 11:49:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-17 17:28:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-05 21:14:10
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 11:33:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-29 18:13:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-28 09:36:52
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-12 11:08:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 17:01:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 16:59:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 16:57:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 15:37:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-19 19:41:04