Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉

๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉
Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được vậy thì hãy nên dừng lại . Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn
  • Tên: ๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉
  • Đang học tại: Trường THCS Pascal
  • Địa chỉ: Huyện Đông Anh - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 203SP, 5GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 13SP, 2GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

15 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 1588

๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 14:48:25
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 21:25:49
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 18:35:39
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 13:47:25
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 10:36:37
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:27:26
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 11:58:31
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 18:36:49
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 18:37:26
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 14:39:31

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 8.82 - Tổng điểm 706

๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:57:11
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:47:11
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 18:57:58
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:01:34
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:04:28
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:22:37
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:11:09

Luyện Tiếng Anh

100 -Trung bình 8.58 - Tổng điểm 10462

๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:43:05
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:40:26
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:40:03
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:38:04
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:11:41
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:15:40
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:10:55
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 22:03:07
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:47:49
๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:59:03

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-29 21:02:45
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-10-29 20:47:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-08 15:07:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-08 15:00:15
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-08 14:55:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-08 14:38:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-10 09:13:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:21:41
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-08 16:50:17
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:51:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-03 21:02:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-20 12:20:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-20 11:49:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-17 17:28:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-05 21:14:10
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 11:33:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-29 18:13:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-28 09:36:52
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-12 11:08:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 17:01:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 16:59:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 16:57:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-24 15:37:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-19 19:41:04