Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thảo Vân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thảo Vân

Nguyễn Thảo Vân
chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mik

Luyện toán

39 -Trung bình 9.36 - Tổng điểm 4214

Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-10-06 19:39:11
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-10-06 19:32:50
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-10-05 21:31:07
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 21:45:45
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 21:39:42
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 21:44:02
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 21:40:17
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 21:36:18
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 21:18:12
Nguyễn Thảo Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 21:13:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 71

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-06 19:51:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 20:54:43
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-27 20:35:50
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-14 20:03:50
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-14 19:52:20
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 20:55:51
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 20:52:56
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 20:48:30
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 20:46:09
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-12 20:44:00
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 20:42:06
Nguyễn Thảo Vân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 20:36:34