Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thái Sơn . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thái Sơn CTV

Nguyễn Thái Sơn
https://olm.vn/hoi-dap/detail/8545520712.html

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:50:38
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 12:04:23
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:33:40
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 12:28:34
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 10:24:00
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:41:40
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:40:03
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 15:05:35
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:26:32
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:26:26
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:57:16
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:58:54
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:36:54
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:02:27
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:03:41
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:06:15
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:17:22
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:18:49
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:35:29
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:20:49
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:02:29
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:04:03
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:06:17
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:55:01
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 22:03:28
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 22:23:42
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:44:55
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:59:43
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 15:43:32
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:09:52
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:11:42
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:51:45
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:52:38
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 16:20:11
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:53:55
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 12:54:15
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:30:04
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:34:33
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:52:15
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:19:02
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:01:46
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 11:26:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 23:25:35
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 23:08:08
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 23:18:30
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 20:46:22
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 13:11:24
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 14:01:48
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 21:55:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 17:29:47

Luyện văn - Tiếng Việt

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:28:38
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:28:51
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:30:47
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:30:57
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:34:49
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:40:26
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:27:01
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:04:04
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:14:52
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:09:34
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 16:04:20
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:15:51
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:08:36
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 14:49:10
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:00:13
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:22:06
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:37:54
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 17:52:54
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:25:27
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 16:07:30
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 09:52:15
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 13:42:31
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 22:22:38
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:50:41
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:02:22
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:55:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:33:59
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:35:05
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:32:03
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 22:33:47
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 14:48:03
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:48:17
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:48:24
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:23:23
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:48:43
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:48:50
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 17:05:14
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:13:02
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 15:41:46
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:14:43
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 15:41:21
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 13:12:29
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 12:45:17
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:40:24
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 19:15:40
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 13:44:28
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 18:30:11
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:04:14
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 22:19:07
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:16:59
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận giải thích
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:00:05
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 22:34:33
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 13:06:09
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca Huế trên sông Hương
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 22:33:00
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liệt kê
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 18:27:34
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:57:19
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 13:16:22
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 12:43:22
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 13:12:53
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi đường (Tẩu lộ)
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:29:41
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:28:51
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 22:49:10
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 22:53:07
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 13:18:03

Luyện Tiếng Anh

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:50:14
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:41:37
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:52:41
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 13:16:50
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 14:32:10
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 14:57:38
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 17:10:39
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 18:52:25
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 18:29:16
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 18:50:11
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:00:20
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 18:59:22
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:20:19
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:25:33
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:50:09
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:41:01
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:19:56
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:28:00
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:36:34
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 13:21:37
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:47:57
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:52:11
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:57:19
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 23:04:51
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:56:55
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: An apple a day
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 11:10:21
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:37:17
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:52:48
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:59:10
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 22:04:53
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 22:37:13
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:27:08
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 23:02:14
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:19:43
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:26:04
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 09:08:41
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 23:10:45
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 09:06:05
Nguyễn Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 22:51:16

Điểm thi

Nguyễn Thái Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-12 13:53:34
Nguyễn Thái Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-12 13:50:35
Nguyễn Thái Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-20 09:42:52
Nguyễn Thái Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-19 22:58:31
Nguyễn Thái Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-19 20:51:18