Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ~Yui~ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

~Yui~

~Yui~
Ngồi buồn chẳng có gì chơi.. :< chán quá vào OLM :v 210sp cố cày đến 250sp vậy \'v\'

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:19:13
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:50:11
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 18:12:58
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 20:18:23
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:42:07
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 12:20:56
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 11:52:14
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 12:00:23
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 12:05:38
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 17:50:08

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 17:52:16
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:53:26
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:06:57
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:34:26
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 12:11:02
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:58:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 18:32:55
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:52:41
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:05:51
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:27:32
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:11:23
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:50:48
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 17:59:51
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 12:04:27
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 11:56:40

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:45:31
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:59:39
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:05:57
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:01:59
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:21:25
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 18:13:43
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:47:29
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:21:47
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:47:25
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:47:21
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:59:54
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:55:48
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 17:49:52
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:28:04
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 18:27:55
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 17:29:11
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:50:49
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 10:50:08
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:35:17
~Yui~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 17:14:46

Điểm thi