Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hovanphong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hovanphong

hovanphong
nếu các người muốn sống thì hãy biến đi nều muốn chết thì hãy biết tay ta hahahaha

Luyện toán

10 -Trung bình 7.61 - Tổng điểm 1294

hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 17:36:08
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 21:05:14
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 19:37:50
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 19:53:19
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 18:53:14
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 19:21:23
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:56:49
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 11:12:03
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:38:27
hovanphong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 19:51:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.20 - Tổng điểm 96

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.35 - Tổng điểm 87

Điểm thi

hovanphong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-10-29 20:43:59
hovanphong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2018-10-29 20:38:05