Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hồ Thị Thanh Duyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hồ Thị Thanh Duyên

Hồ Thị Thanh Duyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 5.21 - Tổng điểm 834

Hồ Thị Thanh Duyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 14:34:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hồ Thị Thanh Duyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-06 15:45:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-16 16:17:56
Hồ Thị Thanh Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-16 16:03:16
Hồ Thị Thanh Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-29 15:42:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-29 15:31:05
Hồ Thị Thanh Duyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-20 15:32:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-20 15:25:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-20 15:14:21
Hồ Thị Thanh Duyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 15:40:46
Hồ Thị Thanh Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-25 15:42:59