Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ho Thi Nhu Y. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ho Thi Nhu Y

Ho Thi Nhu Y
Mục đích 3k Giúp mình nhé! Hồ Thị Như Ý 01/11/2007 . Huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị . :)) đã vào rồi thì tick &kb nhé

Luyện toán

0 -Trung bình 4.33 - Tổng điểm 433

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 4.77 - Tổng điểm 1049

Ho Thi Nhu Y đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:25:43
Ho Thi Nhu Y đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 20:25:36
Ho Thi Nhu Y đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 14:16:02
Ho Thi Nhu Y đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 16:30:07
Ho Thi Nhu Y đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 09:14:12

Điểm thi

Ho Thi Nhu Y làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-24 16:01:44