Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜN.๖ۣۜÝ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜN.๖ۣۜÝ

๖ۣۜN.๖ۣۜÝ
https://www.facebook.com/tenshi.haru.106

Luyện toán

0 -Trung bình 4.33 - Tổng điểm 433

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 4.77 - Tổng điểm 1049

๖ۣۜN.๖ۣۜÝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:25:43
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 20:25:36
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 14:16:02
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 16:30:07
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 09:14:12

Điểm thi

๖ۣۜN.๖ۣۜÝ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-24 16:01:44