Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tae Tae. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tae Tae

Tae Tae
BTS love A.R.M.Y .Chào các bn ai là fankpop thì kb vs mik nhé mik cho 👍👍👍!!nhất là các ARMY đấy!!!Và mik mong các bn còn giúp mik trog học tập nữa mik (2k8) https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3x4l cỡ 7 điểm là đc rồi

Luyện toán

2 -Trung bình 7.23 - Tổng điểm 434

Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 21:55:52
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:45:01

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.02 - Tổng điểm 251

Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 18:17:50
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:51:20

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 15:30:14
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:42:54
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:11:48
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 12:58:20
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 16:17:39
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:10:04
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 17:14:36
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 14:28:19
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 14:23:20
Tae Tae đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 18:25:24

Điểm thi

Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 15:21:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-04 10:34:59
Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-04 09:58:33
Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 11:01:52
Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 18:01:39
Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 17:52:21
Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 16:38:33
Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 16:33:26
Tae Tae làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 20:04:04