Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Choi Yeonjun. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Choi Yeonjun

Choi Yeonjun
BTS love A.R.M.Y .Chào các bn ai là fankpop thì kb vs mik nhé mik cho 👍👍👍!!nhất là các ARMY đấy!!!Và mik mong các bn còn giúp mik trog học tập nữa mik (2k8) https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3x4l cỡ 7 điểm là đc rồi

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:45:01
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 21:55:52

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:51:20
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 18:17:50

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 14:17:40
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 16:47:29
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 18:25:24
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 14:23:20
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 14:28:19
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 17:14:36
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:10:04
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 16:17:39
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 12:58:20
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:11:48
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:42:54
Choi Yeonjun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 15:30:14

Điểm thi

Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 15:21:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-04 10:34:59
Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-04 09:58:33
Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 11:01:52
Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 18:01:39
Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 17:52:21
Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 16:38:33
Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 16:33:26
Choi Yeonjun làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 20:04:04