Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Doãn Hồng Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Doãn Hồng Phúc

Lê Doãn Hồng Phúc
Hi, xin chào các bạn đã đến đây

Luyện toán

0 -Trung bình 6.20 - Tổng điểm 868

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Doãn Hồng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 16:48:23
Lê Doãn Hồng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-23 18:10:20
Lê Doãn Hồng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:12:37
Lê Doãn Hồng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:50:40
Lê Doãn Hồng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:41:52
Lê Doãn Hồng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:30:23