Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ɱ√ρ︵ƤUɮĞツ『ღƤℓαէїŋʉɱ ₣їɾεツ』⁀ᶜᵘᵗᵉ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ɱ√ρ︵ƤUɮĞツ『ღƤℓαէїŋʉɱ ₣їɾεツ』⁀ᶜᵘᵗᵉ

ɱ√ρ︵ƤUɮĞツ『ღƤℓαէїŋʉɱ ₣їɾεツ』⁀ᶜᵘᵗᵉ
ai chơi pubg thì ib ︻┳デ═—
  • Tên: ɱ√ρ︵ƤUɮĞツ『ღƤℓαէїŋʉɱ ₣їɾεツ』⁀ᶜᵘᵗᵉ
  • Đang học tại: Trường THCS Hồng Thái
  • Địa chỉ: Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
  • Điểm hỏi đáp: 66SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 11SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 5.97 - Tổng điểm 657

Lần cuối làm bài: 2018-03-19 19:19:41
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 22:17:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-13 22:11:59
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-13 22:07:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 22:02:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 11:14:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-12 22:47:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-06 21:46:10
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-04 20:53:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-03 22:40:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-03 22:37:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 22:31:29
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-03 22:25:14
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-27 22:40:57