Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★
Đã là bn thì mãi mãi là bn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. ~~https://olm.vn/thanhvien/dethuong2008

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 22:01:58
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 16:55:06
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:11:53
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 08:03:59
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 18:32:53
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:14:13

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lần cuối làm bài: 2018-12-24 13:23:27
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 13:22:18
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:12:33

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 12:57:20
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 13:09:14
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:14:41
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 13:20:41
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 13:29:28
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 17:18:49
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:52:26
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:00:04
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:43:50
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:04:34
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:14:36
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 07:57:41
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:16:41
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:12:36
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:16:21
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:25:02
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:31:57
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:36:44
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:44:44
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:20:28
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:24:24
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:31:25
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:53:16
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:41:45
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:09:03
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:54:15
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:58:12
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:07:03
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:17:23
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 18:51:36
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 19:30:51
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:36:05
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 04:50:43
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:02:37
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 18:21:39
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:16:19
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:16:41
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 22:00:06
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 14:36:07
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:09:09
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:11:25
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:17:08

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-02 17:39:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-28 11:17:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-27 18:18:05