Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★
Đã là bn thì mãi mãi là bn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. ~~https://olm.vn/thanhvien/dethuong2008 [bff] ~~https://olm.vn/thanhvien/dangminhan_2008 (thằng bff cute phô mai que)

Luyện toán

6 -Trung bình 7.98 - Tổng điểm 798

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 08:03:59
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:11:53
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 16:55:06
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 22:01:58
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:14:13
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 18:32:53

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 6.94 - Tổng điểm 347

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:12:33
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 13:22:18
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 13:23:27

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 9.02 - Tổng điểm 4508

꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:54:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:09:03
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:41:45
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:31:25
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:53:16
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:20:28
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:44:44
꧁༺ ɦồ ℳ¡ทɦ ทջọc ★·.·´¯`·.·★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:36:44
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:43:50
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 07:57:41

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-02 17:39:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-28 11:17:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-27 18:18:05