Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ thị hồng hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ thị hồng hoa

đỗ thị hồng hoa
chào các bạn mình là Đỗ Thị Hồng Hoa , câu tục ngữ này mình rất thích : Ai ơi nhớ lấy câu này Tình bạn là mối duyên thừa trời cho . " Hãy quý trọng tình bạn nhé , gia đình trên online math . Vì tình bạn là vô giá , không thể mua được bằng vật chất ,tiền bạc nha " thành viên online math (I love you) Đỗ Thị Hồng Hoa

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

đỗ thị hồng hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 05:51:04
đỗ thị hồng hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 17:13:09
đỗ thị hồng hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 05:57:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:29:57
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:27:14
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:26:06
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:16:17
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-29 11:00:34
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:35:18
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:30:52
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:28:36
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 14:07:46
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:20:45
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:19:02
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:14:15
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:10:31
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:06:19
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:05:14
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:03:18
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:02:15
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:00:48