Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ thị hồng hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ thị hồng hoa

đỗ thị hồng hoa
chào các bạn mình là Đỗ Thị Hồng Hoa , câu tục ngữ này mình rất thích : Ai ơi nhớ lấy câu này Tình bạn là mối duyên thừa trời cho . " Hãy quý trọng tình bạn nhé , gia đình trên online math . Vì tình bạn là vô giá , không thể mua được bằng vật chất ,tiền bạc nha " thành viên online math (I love you) Đỗ Thị Hồng Hoa

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

đỗ thị hồng hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 05:57:10
đỗ thị hồng hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 17:13:09
đỗ thị hồng hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 05:51:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:29:57
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:27:14
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:26:06
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-31 19:16:17
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-29 11:00:34
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:35:18
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:30:52
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:28:36
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 14:07:46
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:20:45
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:19:02
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:14:15
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:10:31
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:06:19
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:05:14
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:03:18
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:02:15
đỗ thị hồng hoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 13:00:48