Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Hồng Hạnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 3.46 - Tổng điểm 692

Phạm Thị Hồng Hạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 20:26:54
Phạm Thị Hồng Hạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm biến số theo giá trị hàm số
Lần cuối làm bài: 2015-10-18 14:52:21
Phạm Thị Hồng Hạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của hàm số theo biến số
Lần cuối làm bài: 2015-10-18 14:44:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi