Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê hồng anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê hồng anh

lê hồng anh
Việt Nam đất nước anh hùng Trung Quốc là nước nửa khùng nửa điên Việt Nam đang sống bình yên Trung Quốc đừng có làm phiền Việt Nam Trung Quốc đông dân toàn cỏ rác Việt Nam lác đác toàn siêu nhân Việt Nam cưỡi rồng bay trong gió Trung Quốc cưỡi chó sủa gâu gâu

Điểm thi

lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 11:52:07
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 20:12:49
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:46:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-08 10:39:30
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-22 18:20:28
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-22 18:10:29
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 21:54:31
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 21:49:26
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-13 17:08:08
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 17:05:03
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-13 17:03:10
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-13 17:00:09
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-03 22:26:04
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-01 22:29:56
lê hồng anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 22:20:21

Luyện toán

31 -Trung bình 9.10 - Tổng điểm 3366

lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 21:02:47
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 17:15:45
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 18:28:18
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 18:32:07
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 20:42:41
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 19:30:37
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 10:56:31
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 21:50:50
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 12:30:56
lê hồng anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 18:26:10