Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thu Thùy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thu Thùy

Đinh Thu Thùy
Kết bạn đi ^.^!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 1.77 - Tổng điểm 53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-14 23:19:44
Đinh Thu Thùy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 23:17:20
Đinh Thu Thùy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-14 23:14:24
Đinh Thu Thùy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 23:12:17