Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TNT học giỏi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TNT học giỏi

TNT học giỏi
fb mk lhttps://www.facebook.com/huyphong.tran.7921 tụi học trường đéo biết học lớp ******8 mật khẩu **********1 kkkakakakaka yeah lên 40000 điểm rùi

Luyện toán

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:31:58
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:34:06
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 13:18:10
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:25:46
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 10:19:51
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 10:20:57
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính về thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 10:18:22
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 10:20:16
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:33:36
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:38:12
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 08:04:53
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:15:31
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-07-06 12:02:41
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 07:22:37
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 08:49:55
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 13:15:43
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:26:27
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:24:43
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:26:46
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 10:18:40
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:32:24
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:31:17
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:26:04
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:25:10
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:24:25
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lập phương một tổng, lập phương của hiệu (hai số)
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 10:19:05
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử dùng hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 10:19:29
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 1
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:27:14
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:29:49
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc, độ dài cạnh và diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:34:39
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:33:04
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình có nghiệm, vô nghiệm và vô số nghiệm
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:32:42
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 08:13:57
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 13:14:08
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 08:14:28
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục căn bậc hai ở mẫu, biểu thức liên hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 08:15:34
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:31:37
TNT học giỏi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:35:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-08 18:08:10
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-10 12:25:12
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-10 08:03:30
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-07-10 08:01:55
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-10 07:59:36
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-10 07:58:07
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-10 07:56:28
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-10 07:55:07
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-30 12:24:24
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-30 12:22:39
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-30 12:12:24
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-30 12:10:19
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-30 08:58:44
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-29 16:14:55
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-29 10:43:59
TNT học giỏi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-27 15:26:05