Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với admin (a@olm.vn). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

admin (a@olm.vn)

admin (a@olm.vn)
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

admin (a@olm.vn) làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-28 09:57:04

Luyện toán

5 -Trung bình 2.66 - Tổng điểm 2736

admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2013-10-10 08:32:01
admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 14:14:55
admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình trụ
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 08:55:09
admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 14:46:36
admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 09:10:52