Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với admin (a@olm.vn). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

admin (a@olm.vn)

admin (a@olm.vn)
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-07 20:14:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-11 11:09:26

Luyện toán

3 -Trung bình 2.50 - Tổng điểm 2447

admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2013-10-10 08:32:01
admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 14:14:55
admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình trụ
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 08:55:09