Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hoang viet nhat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hoang viet nhat

hoang viet nhat
Viên phấn nào trên tay Thầy dạy em học chữ Bụi phấn nào bay bay Vương tóc thầy trắng xóa Bao mùa thu đi qua Thầy xưa nay đã già Khai trí em thêm sáng Cho cây đời nở hoa Từng lời giảng yêu thương Bao lớp trẻ xa trường Gói hành trang thêm nặng Nghĩa tình thầy vấn vương Mai lớn khôn nên người Khi nào em quên được? Công ơn người đi trước Dìu dắt chúng em theo.

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:54:59
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:23:52
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 14:38:02
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 08:24:14
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 07:14:32
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 15:28:07
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:36:59
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:36:26
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 15:28:18
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:51:22

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 9.85 - Tổng điểm 985

hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:29:18
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 07:44:22
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 08:28:45
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 21:30:49
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:12:48
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:34:58
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:20:40
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 07:30:45
hoang viet nhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 14:43:52

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.70 - Tổng điểm 17

Điểm thi

hoang viet nhat làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-24 07:52:59
hoang viet nhat làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-24 07:42:05
hoang viet nhat làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-24 07:33:37
hoang viet nhat làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 11:37:11