Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kudo Shinichi . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kudo Shinichi

Kudo Shinichi
Luyện mãi thành tài, miệt mài sẽ có ngày thành giỏi. Không biết cần hỏi muốn giỏi phải học Chúng ta cần vượt lên mọi gian nan thử thách

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 11:44:37
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 10:08:19
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:36:26
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:21:19
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 10:19:40
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 14:34:00
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 10:09:46
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:13:07
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:36:59
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:51:40
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:23:52
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:02:53
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 14:38:02
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 08:24:14
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:51:22
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:40:19
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 15:28:18
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:25:27
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:54:59
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 15:28:07
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 07:14:32

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 14:43:52
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 07:30:45
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:20:40
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:34:58
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:12:48
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 21:30:49
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 08:28:45
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 07:44:22
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:29:18

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-24 07:52:59
Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-24 07:42:05
Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-24 07:33:37
Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 11:37:11