Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Việt Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Việt Hoàng

Đỗ Việt Hoàng
Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đã chửi phải chửi thật đau Chửi mà hiền quá còn lâu mới chừa. Chửi đúng, không được chửi bừa Chửi cha mẹ nó, không thừa một ai. Khi chửi, chửi lớn mới oai Chửi hay là phải chửi dài, chửi lâu. Chửi đi chửi lại mới ngầu Chửi nhiều cho nó nhức đầu, nhức tai. Chửi xong nhớ nói bai bai Phóng nhanh kẻo bị ăn chai vào mồm.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi