Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❥︵Duy™. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❥︵Duy™

❥︵Duy™
Tui là ❥︵Duy™ ╱▔▔╲┈┈╱╱╱┈╱▔▔▏┈┈ ▔▏▔╲╲╱┈┈▔▔▔╲╱┈┈┈ ┈▏┈╰╲┈┈╱▔┈┈▔╲┈TOM ┈▏┈╭▔┈┈╱╲┈┈╱╮▏┈& ┈╲┈╱┈┈┈▏▕┈┈▏┃▏┈┈ ┈╱▔┈┈┈╮▋▕┈┈▋┃▔╲┈ ▕╱╱╱┈╯╲▔▔▕▆▔▔▏╲▏ ┈▔▔▔╲┈┈╲▂▂▂╱╱▔▔┈ ┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈╱▔▔╲┈┈ ┈┈╱▔▔▔▔▔╲╱╱▔▔╲▏┈ ┈▕╭╮┈╭╮┈┈▕▂┈┈▕┈┈ ┈▕┃▋┈┃▋┈┈┈╱┈┈╱┈┈ ┈▕┃┊┈┃┊╭┈▕┈┈╱┈┈┈ ▕▔▔▆▔▔▔▏┈▕▔▔┈JERRY ┈╲╰━━━╯╲┈╱┈┈┈┈┈┈ ┈┈▔▔▔▏▕▔▔┈┈┈1940┈┈ /////////////////////

Luyện toán

44 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 4488

❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 13:21:20
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:13:51
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 18:51:24
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:16:17
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 15:44:18
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:25:52
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:19:32
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:21:14
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 18:50:27
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 18:21:58

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.22 - Tổng điểm 553

❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:29:11
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 20:26:43
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 10:10:14
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:19:18
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 12:34:54

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 9.03 - Tổng điểm 632

❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:17:05
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 14:28:31
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:03:01
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 14:49:21
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:18:51

Điểm thi

❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 08:18:51
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 19:17:34
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:03:18
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-08 18:58:01
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-30 19:07:27
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-23 19:25:47
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-21 19:05:34
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-09 19:29:03
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 13:05:39
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 18:52:29
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-26 19:15:39
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-06 19:13:48
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-04 07:03:55
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:32:14
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:28:36
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:24:04
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:22:06