Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❥︵Duy™. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❥︵Duy™

❥︵Duy™
Tui là ❥︵Duy™ ╱▔▔╲┈┈╱╱╱┈╱▔▔▏┈┈ ▔▏▔╲╲╱┈┈▔▔▔╲╱┈┈┈ ┈▏┈╰╲┈┈╱▔┈┈▔╲┈TOM ┈▏┈╭▔┈┈╱╲┈┈╱╮▏┈& ┈╲┈╱┈┈┈▏▕┈┈▏┃▏┈┈ ┈╱▔┈┈┈╮▋▕┈┈▋┃▔╲┈ ▕╱╱╱┈╯╲▔▔▕▆▔▔▏╲▏ ┈▔▔▔╲┈┈╲▂▂▂╱╱▔▔┈ ┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈╱▔▔╲┈┈ ┈┈╱▔▔▔▔▔╲╱╱▔▔╲▏┈ ┈▕╭╮┈╭╮┈┈▕▂┈┈▕┈┈ ┈▕┃▋┈┃▋┈┈┈╱┈┈╱┈┈ ┈▕┃┊┈┃┊╭┈▕┈┈╱┈┈┈ ▕▔▔▆▔▔▔▏┈▕▔▔┈JERRY ┈╲╰━━━╯╲┈╱┈┈┈┈┈┈ ┈┈▔▔▔▏▕▔▔┈┈┈1940┈┈ /////////////////////

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:26:39
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 13:28:09
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 19:12:28
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 18:58:13
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 14:40:13
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 12:04:03
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 11:47:56
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:44:45
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:29:33
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 17:27:40
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:57:44
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 07:32:44
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:45:05
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:35:49
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:19:32
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 18:13:39
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 07:34:38
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 07:39:12
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:13:44
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 18:21:58
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 07:37:19
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 13:10:20
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 15:08:34
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:39:52
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:52:26
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 18:36:17
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 18:37:46
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:16:39
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 18:36:09
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 13:21:20
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 20:38:52
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:34:47
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 14:58:07
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:04:52
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 16:17:49
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 17:46:48
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 18:50:27
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:21:14
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:25:52
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 15:44:18
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:16:17
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 18:51:24
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:13:51
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 15:15:46
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 14:56:45
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:43:52
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 13:08:59
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:11:42
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:18:25
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 06:27:11

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 12:34:54
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:19:18
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 10:10:14
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 20:26:43
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:29:11

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:18:51
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 14:49:21
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:03:01
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 14:28:31
❥︵Duy™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:17:05

Điểm thi

❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-01 15:10:18
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 08:18:51
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 19:17:34
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:03:18
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-08 18:58:01
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-30 19:07:27
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-23 19:25:47
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-21 19:05:34
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-09 19:29:03
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 13:05:39
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 18:52:29
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-26 19:15:39
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-06 19:13:48
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-04 07:03:55
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:32:14
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:28:36
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:24:04
❥︵Duy™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-30 13:22:06