Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thúy Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thúy Hiền

Hoàng Thúy Hiền
Hello mọi người. Có gì khó mog mn giúp đỡ cho !!!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 4.40 - Tổng điểm 88

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 7.34 - Tổng điểm 1247

Hoàng Thúy Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 15:10:19
Hoàng Thúy Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:10:19
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:14:39
Hoàng Thúy Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 09:47:26
Hoàng Thúy Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 15:10:24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoàng Thúy Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 21:13:13
Hoàng Thúy Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 21:38:31
Hoàng Thúy Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 21:36:06