Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Hoang Nguyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Hoang Nguyen

Nguyen Hoang Nguyen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:34:04
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:02:31
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 18:56:18
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 19:04:25
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:18:09
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:32:06
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:53:43
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 21:19:28
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:44:01
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:46:01
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:13:38
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 18:59:24
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:04:51
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:14:55
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:07:10
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:48:18
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:08:16
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 18:46:13
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 19:22:48
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:48:37
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 07:54:26
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:09:06
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:33:53
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:41:20
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 18:56:17
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:25:21
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 18:57:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:56:53
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:05:11
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:01:34
Nguyen Hoang Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:36:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyen Hoang Nguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-22 21:15:29
Nguyen Hoang Nguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-18 20:45:27
Nguyen Hoang Nguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-18 20:10:47
Nguyen Hoang Nguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-18 19:57:51