Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ

๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ
¯\\_(ツ)_/¯ [ 13 _ 6 _ 2020 ]:3
  • Tên: ๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ
  • Đang giảng dạy tại: Trường THCS Yên Lâm
  • Địa chỉ: Huyện Yên Định - Thanh Hóa
  • Điểm hỏi đáp: 4160SP, 26GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 10SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

79 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7900

๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 21:08:41
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 20:50:26
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 21:19:34
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:05:46
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 14:18:03
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:09:19
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:13:01
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 20:54:00
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 10:18:42
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 09:41:43
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 09:06:40
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 21:17:33
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 06:14:33
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 20:58:47
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 21:44:39
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 12:41:42
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 09:30:11
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 10:16:16
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 08:46:18
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 08:52:15
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-01-22 05:40:26
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 21:04:45
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:45:16
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-02-24 21:51:37
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:35:39
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-02-24 21:47:37
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 20:37:27
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:22:21
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 21:31:53
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 11:48:04
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 08:52:11
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 20:02:07
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:02:36
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 08:44:09
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:48:40
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:23:11
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 08:52:28
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:25:52
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 13:19:33
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:17:23
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 10:01:31
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 08:54:21
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 21:33:45
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 21:07:05
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 09:09:13
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 20:55:32
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 20:25:15
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 21:06:04
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:31:25
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:35:02
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 19:52:15
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 19:45:39
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 12:41:16
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:36:58
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 10:15:52
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:03:39
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 20:37:11
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 11:33:14
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 11:37:20
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:39:29
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:20:34
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:42:15
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 20:58:18
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 12:45:41
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 20:47:21
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 20:54:15
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 20:11:11
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 11:45:53
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 21:11:47
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 20:44:56
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 21:51:38
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:36:14
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:40:01
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 16:47:04
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 23:09:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 23:14:11
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:34:50
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:30:35
๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:12:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

๖ۣۜ๖ۣۜO๖ۣۜP~๖ۣۜTɾυηɠɠ_๖ۣۜSυɠĭĭッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 20:13:06

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:12:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:05:50
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:02:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-18 20:56:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:17:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 09:22:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-08 20:41:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-05 12:49:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:41:12
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:34:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:06:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-19 20:41:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-11 20:31:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-11 20:29:02