Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Phương Thảo

Hoàng Phương Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà !

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:37:47
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 11:26:03
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:10:03
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 10:54:31
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:12:43
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 17:48:06
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:29:35
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 18:00:05
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 16:17:50
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:03:08
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 09:56:35

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:49:08
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 10:48:11
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:25:49
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:11:09
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 14:48:34
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:05:19
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 10:10:52

Luyện Tiếng Anh

104 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10400

Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:25:19
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:25:33
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:25:47
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:19:30
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:32:02
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:25:53
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:26:34
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:19:17
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:20:11
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:20:31
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:50:43
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:20:51
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:21:09
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:21:25
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:23:48
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:24:25
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:24:46
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:50:02
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:53:46
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:55:29
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:03:17
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:55:01
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:57:00
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:57:55
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:58:15
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 13:13:40
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 13:18:38
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:05:29
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:05:48
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:00:09
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:55:52
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:54:33
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:57:13
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:57:42
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:04:45
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:06:20
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:06:03
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 13:14:22
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:08:00
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:10:59
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:16:27
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:23:15
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:08:31
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:29:19
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:41:29
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:22:22
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:14:19
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:01:55
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:00:49
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:12:32
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:12:01
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:01:49
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:19:24
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:29:01
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:40:19
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:43:18
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:45:44
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:52:48
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:32:27
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 15:41:27
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 12:41:54
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 12:49:04
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 12:55:38
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 13:12:28
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:02:08
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:18:54
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 16:25:15
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 15:36:53
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:46:35
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 09:24:49
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 15:05:48
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:15:56
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 15:42:33
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:17:00
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:45:10
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:50:03
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 15:55:35
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:00:06
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:44:31
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:32:44
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:57:34
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:40:38
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:45:41
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:32:41
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:49:34
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 18:03:54
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 18:07:11
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:05:29
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:00:12
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 18:09:05
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 18:16:14
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 18:22:05
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 18:23:47
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:46:05
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:54:53
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:55:57
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:18:50
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:34:26
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:37:00
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:44:31
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:16:36
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:11:42
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:25:52
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:18:40

Điểm thi

Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-27 10:53:40
Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-08 21:07:30
Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-31 18:54:09
Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 20:16:36