Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Phương Thảo

Hoàng Phương Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 4.46 - Tổng điểm 1605

Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:29:35
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 10:54:31
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 17:48:06
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 18:00:05
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:12:43
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 11:26:03
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:10:03

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 4.78 - Tổng điểm 812

Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:05:19
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 14:48:34
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:11:09
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 10:48:11
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:49:08

Luyện Tiếng Anh

106 -Trung bình 8.57 - Tổng điểm 11574

Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:18:40
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:25:52
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:11:42
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:16:36
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:44:31
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:37:00
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:34:26
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:18:50
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:55:57
Hoàng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:54:53

Điểm thi

Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-27 10:53:40
Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-08 21:07:30
Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-31 18:54:09
Hoàng Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 20:16:36