Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Natsu_Draneel. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Natsu_Draneel

Natsu_Draneel
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Không cho bạn mượn tiền => mất bạn. Cho bạn mượn tiền => mất tiền,mất bạn https://www.youtube.com/watch?v=jBcOgm_lJ3Y

Điểm thi

Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-15 12:56:00
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-05 18:52:45
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-23 13:32:17
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-23 13:29:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-18 15:37:40
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-18 15:35:35
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-18 15:32:38
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-18 15:31:33
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-18 15:30:18
Natsu_Draneel làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-18 15:28:34

Luyện toán

17 -Trung bình 9.55 - Tổng điểm 2005

Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 13:41:40
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 14:59:43
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:20:05
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:18:52
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:23:23
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:27:17
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:35:21
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:38:42
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:44:55
Natsu_Draneel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 14:50:25