Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Dung

Hoàng Thị Dung
Welcome to visit my house!

Điểm thi

Hoàng Thị Dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:50:37
Hoàng Thị Dung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:48:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:45:12
Hoàng Thị Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:43:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:42:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:41:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:39:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:38:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:36:05

Luyện toán

4 -Trung bình 8.19 - Tổng điểm 655

Hoàng Thị Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 13:09:22
Hoàng Thị Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 16:45:48
Hoàng Thị Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 07:09:09
Hoàng Thị Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-20 08:09:37