Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hoangcongthaianh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hoangcongthaianh

hoangcongthaianh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-13 20:22:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-13 19:59:04
hoangcongthaianh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-13 10:19:43
hoangcongthaianh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-13 10:17:35
hoangcongthaianh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-13 10:15:23
hoangcongthaianh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-13 10:13:27
hoangcongthaianh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-13 10:09:12
hoangcongthaianh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-12 21:23:27

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

hoangcongthaianh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 15:16:13