Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoang Anh Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoang Anh Dũng

Hoang Anh Dũng
Chào mọi người vào rồi nhớ kb nhé

Luyện toán

26 -Trung bình 7.41 - Tổng điểm 4075

Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:18:03
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:31:22
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:09:32
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:40:17
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 15:37:09
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:01:00
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:39:51
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:17:47
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 15:39:09
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:02:12

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 5.42 - Tổng điểm 705

Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:12:34
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 20:47:14
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 20:42:47

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 7.28 - Tổng điểm 1019

Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 21:52:58
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:12:48
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:39:37
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:21:58
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:05:28
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:15:16
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:12:46
Hoang Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:09:20

Điểm thi

Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-18 20:44:59
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-05 20:55:31
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:41:30
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-10-29 21:07:20
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 21:06:21
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-01 21:53:19
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-01 21:29:45
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 21:22:20
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-25 21:20:44
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 10:58:59
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 10:53:38
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-01 10:43:44
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-25 20:52:43
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-09 21:56:23
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-02 08:17:27
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-12 08:45:25
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 14:43:53
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 14:38:06
Hoang Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 14:27:57