Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thắng Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thắng Hoàng

Thắng Hoàng
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ───▄▄██▌█ ░Xe chở 100000000 LIKE đến đây.. ▄▄▄▌▐██▌█ ▐\. ███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ \. ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀. mình chỉ mong muốn 1000 like thôi thank các bạn nhé. Mình đang rất cần các bạn tk để ủng hộ mình nhé ! mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới mình cảm ơn các bạn thank you very much.bye bye

Luyện toán

15 -Trung bình 7.59 - Tổng điểm 2124

Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 12:21:05
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:12:39
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:59:33
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 15:47:25
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 14:27:06
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 15:50:05
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 15:54:30
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 15:33:30
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 13:12:42
Thắng Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 13:26:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 67

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 20:57:20
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-04 20:53:35
Thắng Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-27 20:10:17
Thắng Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 20:31:48
Thắng Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-25 20:29:45
Thắng Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-21 16:04:10