Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Duy Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Duy Hoàng

Nguyễn Duy Hoàng
nk olm tui nè : hoang73duy mk:phong chó ăn cứt(ko dấu)

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-20 16:40:43
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-19 14:09:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-03 21:00:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-03 20:58:04
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 10:48:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 08:44:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-17 20:16:28
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 12:34:30
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 07:33:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 07:30:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:45:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:44:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 14:40:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-27 08:40:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 08:37:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-27 08:35:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 08:34:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 08:32:40
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-13 14:10:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-07 18:45:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-07 18:43:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 19:23:19
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 19:21:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 19:32:44
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 12:03:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 19:54:03
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 19:33:21
Nguyễn Duy Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-24 13:02:59

Luyện toán

20 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 2075

Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 11:51:18
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 11:19:54
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 11:29:10
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 12:58:48
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 17:50:03
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 10:49:12
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 11:54:03
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 07:19:57
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 17:02:42
Nguyễn Duy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 06:47:33