hoàng vũ - Trang của hoàng vũ - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hoàng vũ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hoàng vũ

hoàng vũ
Xin chào hạnh phúc

Điểm thi

hoàng vũ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-13 16:13:32
hoàng vũ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-29 14:38:45
hoàng vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-23 14:43:29

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 13:53:57
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 12:25:46
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 17:16:56
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 19:38:29
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 13:51:56
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 17:22:50
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 13:34:20
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 13:34:29
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 13:23:13
hoàng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 13:37:14