Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn
Xin chào hạnh phúc

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 16:23:41
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 10:16:44
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 17:41:01
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 08:26:47
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 08:46:16
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 16:18:01
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 14:16:32
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 20:15:41
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 20:16:55
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 09:11:23

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 08:15:58
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 15:03:21
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 14:58:13
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 13:08:28
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 16:44:07
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 10:02:45
Hoàng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 09:15:48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoàng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-13 16:13:32
Hoàng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-29 14:38:45
Hoàng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-23 14:43:29