Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đông Phương Lạc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đông Phương Lạc

Đông Phương Lạc
• ๛ “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.” -> Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi và học tập ! ♡.♡ ミ ﹏ Avt đôi: https://olm.vn/thanhvien/vcm2007

Luyện toán

109 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 11256

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:56:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 16:02:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 22:55:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:59:39
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:55:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:49:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 16:20:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:49:31
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:44:03
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:28:23

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 18:32:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:34:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:43:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:47:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:21:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:58:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:02:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 16:12:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 11:04:30

Luyện Tiếng Anh

310 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 31070

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:56:53
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:19:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 12:02:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:09:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:32:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:46:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:31:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:40:36
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59

Điểm thi

Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 09:52:11
Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 18:14:32