Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ

★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ
Tôi nhịn không phải tôi hiền mà là bạn chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi. Vậy nên đừng có mak xem thường hay lấn tới bởi thật sự tôi rất ♥~ KHINH ~♥ những ai bắt đầu việc nhận xét tôi bằng ba từ: “NHÌN LÀ BIẾT”

Luyện toán

92 -Trung bình 9.98 - Tổng điểm 9385

★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:31:31
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:27:26
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:19:25
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:17:27
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:05:49
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:28:12
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:25:26
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:23:46
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:05:33
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:33:17

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Lần cuối làm bài: 2019-05-28 18:32:20
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:34:44
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:43:48
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:47:02
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:21:25
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:58:20
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:02:05
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 16:12:44
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 11:04:30

Luyện Tiếng Anh

310 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 31070

★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:56:53
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:19:07
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 12:02:17
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:09:47
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:32:37
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:46:57
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:31:50
★๖ۣۜHoài _๖ۣThươηɠ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:40:36
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 18:14:32