Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đông Phương Lạc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đông Phương Lạc

Đông Phương Lạc
• Không phải cứ thân nhau là bạn. Ở đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân!

Luyện toán

107 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 11056

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 22:55:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:59:39
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:55:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:49:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 16:20:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:49:31
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:44:03
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:28:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:18:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:46:31

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 18:32:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:34:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:43:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:47:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:21:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:58:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:02:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 16:12:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 11:04:30

Luyện Tiếng Anh

310 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 31070

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:56:53
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:19:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 12:02:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:09:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:32:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:46:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:31:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:40:36
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59

Điểm thi

Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 09:52:11
Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 18:14:32