Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đông Phương Lạc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đông Phương Lạc

Đông Phương Lạc
༉ ✿◕ ‿ ◕✿ Ê, bn kia sao tik t hoài vậy ? 😜 ❣ ★ ²⁴ʱ ༺ღ_ ♪ ♥♥

Luyện toán

98 -Trung bình 9.98 - Tổng điểm 9985

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:46:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:58:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:54:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:53:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:52:00
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:49:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:48:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:31:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:27:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:19:25

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 18:32:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:34:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:43:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:47:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:21:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:58:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:02:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 16:12:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 11:04:30

Luyện Tiếng Anh

310 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 31070

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:56:53
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:19:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 12:02:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:09:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:32:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:46:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:31:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:40:36
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59

Điểm thi

Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 09:52:11
Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 18:14:32