Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đông Phương Lạc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đông Phương Lạc

Đông Phương Lạc

Luyện toán

109 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10900

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:41:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:56:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:30:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 15:39:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:05:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 11:23:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 08:16:54
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:20:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 17:19:52
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 17:13:15
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 22:35:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:58:10
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:54:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:47:15
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:29:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:56:14
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:17:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 20:15:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 22:31:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:33:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:01:40
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 21:02:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:21:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:35:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 07:27:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 10:47:15
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:48:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:00:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:05:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:59:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:19:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 19:21:55
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 19:25:10
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 10:39:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 19:19:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 10:41:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:27:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:28:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:29:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:30:58
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:33:27
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 10:43:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 18:13:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:53:00
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 14:53:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:47:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:40:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:09:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:27:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:31:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 14:56:27
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 14:57:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:00:52
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:34:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:31:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:34:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:46:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:48:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:38:27
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:54:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:39:54
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:43:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:52:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:39:15
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:29:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:32:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 15:37:28
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:58:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:58:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:54:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:53:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:52:00
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:49:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:28:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:25:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:23:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:05:49
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:21:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 08:17:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:22:04
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:41:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 10:13:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:46:51
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:48:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:19:25
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 15:59:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 08:20:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:39:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:06:51
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:42:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:08:29
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:10:14
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:11:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:12:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:17:27
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 18:25:58
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:05:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:20:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:18:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:28:23
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:44:03
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:49:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 16:20:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:49:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:55:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 06:59:39
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 16:02:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 22:55:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:56:35

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 11:04:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 16:12:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:02:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:58:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:21:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:47:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 11:43:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 17:34:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 18:32:20

Luyện Tiếng Anh

305 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 30500

Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:18:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:25:34
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:52:55
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:01:49
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:12:42
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:38:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:44:04
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:50:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:54:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:02:40
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:07:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:12:06
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:15:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:24:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:55:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:09:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:11:42
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:18:49
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:26:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:28:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:35:03
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:39:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:43:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:46:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:00:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:05:42
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:09:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:13:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:18:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:31:32
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:37:06
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 08:53:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:01:10
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:04:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:07:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:18:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:33:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:36:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:40:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:49:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:56:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:59:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 11:03:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 11:12:49
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 12:38:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 12:50:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 13:07:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 14:09:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 14:42:45
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 20:31:42
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:10:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:13:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:58:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:10:42
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:13:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 11:37:40
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:37:32
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:38:00
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:39:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:43:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:43:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:44:53
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:45:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:46:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:47:39
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:48:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:48:58
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:49:49
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:50:27
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:51:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:51:55
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:54:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:56:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:56:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:57:52
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:58:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:59:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:00:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:01:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:01:54
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:02:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:03:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:04:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:06:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:08:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 18:10:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:19:53
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:27:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:31:49
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:15:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:05:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:16:32
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:18:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:19:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:05:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:41:39
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:42:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:42:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:45:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:51:54
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:53:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:53:55
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:54:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:56:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 17:03:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 17:11:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 17:14:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:03:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:06:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:12:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:43:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:45:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 16:40:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 16:43:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 16:45:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:15:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:16:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:16:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:19:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:20:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:21:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:22:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:23:58
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:27:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:27:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:28:10
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 17:32:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 16:10:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:24:29
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 12:03:34
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 12:14:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 17:49:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 17:51:15
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:20:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 20:59:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:02:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:04:04
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:06:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:09:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:15:04
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:13:03
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:27:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:33:06
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:32:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:34:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:38:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 08:22:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:18:52
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:43:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:44:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:47:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:48:31
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:50:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:52:53
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:56:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:01:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:04:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:06:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:11:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:44:15
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:15:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:17:32
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time! Reading: Toys in the park.
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:23:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:34:40
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:11:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 22:29:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 22:34:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 22:41:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 07:13:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 14:52:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:31:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:32:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:42:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:46:32
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:52:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:55:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:12:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:12:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:12:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:13:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:14:55
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:15:13
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:15:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:15:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:16:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:16:45
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:17:16
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:17:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:19:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:23:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:24:00
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:30:03
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:31:00
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:31:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:32:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:32:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:33:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:33:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:34:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:34:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:34:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:35:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:35:53
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:36:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:36:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:36:52
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:37:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:38:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:46:42
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:55:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:55:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:55:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:56:08
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:56:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:56:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:57:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:57:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:57:55
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:58:09
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:58:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:58:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 11:59:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 12:02:17
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 12:02:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:39:10
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:40:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:47:39
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:46:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:47:45
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:49:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:50:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:51:41
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:54:21
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:02:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:05:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:07:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:10:32
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:13:05
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:17:34
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:18:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:19:04
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:19:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:19:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:19:48
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:20:04
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:20:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:20:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:20:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:20:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:21:43
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:21:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:22:11
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:22:23
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:26:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:27:02
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:28:37
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:29:25
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:29:46
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:30:04
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:30:30
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:30:54
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:31:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:32:12
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:32:28
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:32:45
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:35:07
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:35:29
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:35:45
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:35:57
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:36:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:36:39
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:37:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:37:18
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:43:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:46:44
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 20:36:20
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 20:37:51
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two Grammar _ Billy's teddy, Mum's book
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 20:40:15
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 20:53:19
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 20:55:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 10:23:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 11:49:06
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 17:39:24
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 11:02:19
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:22:59
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 10:46:29
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 10:55:13
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 11:00:38
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 11:01:03
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:09:47
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:11:42
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:17:52
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:18:28
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:20:33
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:33:22
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:34:50
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:37:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:40:36
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:44:01
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:46:35
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:48:56
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:50:26
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:49:00
Đông Phương Lạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:56:53
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:14:47

Điểm thi

Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 09:52:11
Đông Phương Lạc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 18:14:32