Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Băng 4a 2009. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Băng 4a 2009

Băng 4a 2009
hello các bạn cả nam lẫn nữ. các bạn có mẹ bên cạnh nhưng mình thì không. mẹ mình bỏ bố con mình từ nhỏ rồi. mình nói thật luôn. các bạn hãy kết bạn vói mình nha. mình dễ tính lắm ai kết bạn cũng được. cả nam cả nữ cũng được

Luyện toán

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 30

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 195

Băng 4a 2009 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:38:06

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Băng 4a 2009 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:20:48
Băng 4a 2009 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:15:54
Băng 4a 2009 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:13:56

Điểm thi

Băng 4a 2009 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-16 14:58:28
Băng 4a 2009 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-16 10:05:00
Băng 4a 2009 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-16 09:54:31
Băng 4a 2009 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 19:46:07