Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)

Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)
hello các bạn cả nam lẫn nữ. các bạn có mẹ bên cạnh nhưng mình thì không. mẹ mình bỏ bố con mình từ nhỏ rồi. mình nói thật luôn. các bạn hãy kết bạn vói mình nha. mình dễ tính lắm ai kết bạn cũng được. cả nam cả nữ cũng được. Mình cung Sư Tử nha

Luyện toán

0 -Trung bình 4.90 - Tổng điểm 98

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 295

Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:38:06
Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:58:36

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:20:48
Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:15:54
Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:13:56

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-16 14:58:28
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-16 10:05:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-16 09:54:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 19:46:07