Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với _ Nɠυүêη _. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

_ Nɠυүêη _

_ Nɠυүêη _
Ghét cung Thiên Bình, ghét ngày 9-10! _________ #Maket# _________ - Avt đôi : _kinnchymte_ [Cacau đừng đi sansee ck tớ nhé! Kẻo nó bùn lak tớ lại đi cakhiaa mí cậu đó ^^] ❤️

Luyện toán

9 -Trung bình 8.95 - Tổng điểm 984

_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 17:19:44
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 18:53:37
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 16:05:38
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 23:42:44
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 17:52:11
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:10:54
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 15:37:16
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:34:46
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 16:26:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 22:08:11
_ Nɠυүêη _ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 07:58:52

Điểm thi