Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tùng Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tùng Chi

Nguyễn Tùng Chi
欢迎参观了他的家!

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 09:25:09
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 20:34:05
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 19:04:33
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 19:58:31
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 10:09:59
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-10-21 19:49:23
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 11:11:39
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 20:58:25
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 20:42:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:17:13
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:12:58
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-28 17:53:02
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-23 10:35:39