Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tùng Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tùng Chi

Nguyễn Tùng Chi
欢迎参观了他的家!

Luyện toán

9 -Trung bình 9.67 - Tổng điểm 967

Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 20:58:25
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 20:42:16
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 11:11:39
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 10:09:59
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 09:25:09
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 19:58:31
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-10-21 19:49:23
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 19:04:33
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 20:34:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:17:13
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:12:58
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-28 17:53:02
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-23 10:35:39