Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hòa Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình
222222222222 mn nha ai là ARMY thì nhào zô kb với mk nha mk cuông BTS lắm . còn ai là SKY thì biến đi ko là mk kêu mấy ARMY kéo tới đốt nhà mấy bn đó nha xin chân thành cảm ơn ARMY thì kb nha mk thấy rất buồn vì lòng mk cảm thấy rất trống vắng 1 hình bóng của ai đấy ARMY NÀO BÍT THÌ TRẢ LỜI MK SẼ TICK

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Hòa Bình làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-03 20:49:51
Nguyễn Hòa Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-03 20:44:23
Nguyễn Hòa Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-03 20:39:33
Nguyễn Hòa Bình làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-03 20:36:53
Nguyễn Hòa Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-03 20:34:51
Nguyễn Hòa Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 16:39:39