Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Thúy Quỳnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Thúy Quỳnh

Đoàn Thúy Quỳnh
This life is tedious. Do you think so?

Luyện toán

0 -Trung bình 5.45 - Tổng điểm 109

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.10 - Tổng điểm 182

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đoàn Thúy Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-13 21:53:17
Đoàn Thúy Quỳnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-24 22:30:01
Đoàn Thúy Quỳnh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-24 22:23:40