Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Misaka. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Misaka

Misaka
Chỉ muốn có một bờ vai vững chắc bên cạnh mình thôi. Có ai tình nguyện làm bờ vai đó cho mik ko????

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-09-08 15:39:18
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2015-10-13 16:48:25
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-11-06 16:29:10
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 20:37:03
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 20:53:44
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 19:31:55
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 09:33:01
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 15:41:04
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 20:08:39
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 14:18:08
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-09 21:27:11
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 17:00:04
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-08-19 15:24:02
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 15:00:54
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-09-13 09:28:12
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-10-19 20:14:22
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 14:51:40
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2015-09-17 13:27:28
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2015-08-28 20:43:52
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 15:14:47
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 19:26:34
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-15 08:56:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi