Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Misaka. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Misaka

Misaka
Chỉ muốn có một bờ vai vững chắc bên cạnh mình thôi. Có ai tình nguyện làm bờ vai đó cho mik ko????

Luyện toán

22 -Trung bình 7.55 - Tổng điểm 2568

Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 17:00:04
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-09 21:27:11
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-11-06 16:29:10
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 20:08:39
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 19:31:55
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 20:37:03
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 09:33:01
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 15:00:54
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 14:18:08
Misaka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-09-08 15:39:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi