Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mr_Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mr_Dũng

Mr_Dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Mr_Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 19:04:08
Mr_Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-25 20:42:57
Mr_Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-25 20:41:05
Mr_Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-24 12:05:37
Mr_Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-24 12:03:27
Mr_Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-24 12:01:58

Luyện toán

0 -Trung bình 3.30 - Tổng điểm 231