Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0

0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0
Tôi từng yêu một người tổn thương và tôi hi vọng đay là lần cuối cùng khi yêu trc lúc trưởng thành

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 07:24:49
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-21 19:39:43
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 20:30:59
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 16:13:22
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 12:36:39
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 20:42:10
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:06:52
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:30:58

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 09:10:00
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:57:08
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng chí
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:35:05
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:40:06
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 18:32:55
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bếp lửa (tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:06:43
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làng (trích)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:59:59
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lặng lẽ Sa Pa (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 21:27:27
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lược ngà (trích)
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 22:42:28
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:53:32
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng nói của văn nghệ
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 20:55:12
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sang thu
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:09:26
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói với con
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:15:21
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 12:28:32
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 12:24:45
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:20:20
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:12:40
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:16:21

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:47:24
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:46:22
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 22:05:17
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:43:26
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:47:02
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:49:13
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:52:01
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:55:46
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:59:55
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 13:01:29
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:38:51
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 19:39:28
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:52:13
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 13:10:43
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 13:14:00
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 13:18:07
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 19:49:08
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 19:53:54
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:37:40
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:27:43
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 13:58:48
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 14:05:01
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 14:17:32
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 14:21:01
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 14:35:43
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 14:37:08
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:10:16
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Intonation
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 12:27:19
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 21:41:14
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 21:48:09
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 21:50:38
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 21:55:41
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:37:26

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 20:03:54