Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
''Sự thật chỉ có một, kẻ ác sẽ đền tội, chính nghĩa luôn chiến thắng!''

Luyện toán

101 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 10966

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 08:25:11
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 22:26:03
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 14:49:41
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 14:31:42
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:04:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:00:51
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 20:37:37
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 16:50:02
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:32:23
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:26:19

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:55:59
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:51:32

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 1000

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 19:43:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:54:32
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:59:38
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:44:28
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:52:38
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 15:20:36
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 15:04:33
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:51:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:58:32
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:02:04

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 22:22:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-18 22:00:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 21:55:05
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-18 15:01:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-17 16:11:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-15 21:15:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:32:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:25:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:34:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:18:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-29 20:49:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:56:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:52:23
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:50:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-31 05:11:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:37:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:31:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-26 20:09:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:48:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:30:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:34:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:30:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:27:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:57:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:54:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-25 16:22:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-25 16:21:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 20:57:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 09:45:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 16:39:05