Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
''Sự thật chỉ có một, kẻ ác sẽ đền tội, chính nghĩa luôn chiến thắng!''

Luyện toán

135 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13500

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 15:38:01
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 09:34:59
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 07:58:29
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 05:27:09
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 08:08:02
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:26:25
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 21:11:58
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:48:44
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:19:38
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:04:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:26:19
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:08:57
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 18:44:31
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 05:49:24
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 07:34:51
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-11-03 15:28:38
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 18:50:16
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 14:05:38
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-16 13:57:19
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:16:26
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:21:40
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 08:42:20
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 19:50:04
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 14:17:02
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 06:05:30
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 06:03:10
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:11:30
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:50:53
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 19:56:10
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:37:23
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 05:18:01
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 13:26:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:12:31
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-20 16:26:30
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 15:04:59
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:30:13
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 05:35:35
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:33:13
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 20:03:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 15:26:51
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 20:33:28
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 04:57:53
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 05:50:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-04-24 04:46:40
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 05:52:08
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 14:53:43
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:18:28
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 08:38:01
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:32:23
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 14:25:50
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 04:35:39
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 14:45:16
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 20:14:20
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 09:38:24
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 19:45:07
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 07:51:49
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-20 05:49:09
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 05:08:15
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 20:31:41
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:30:59
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 09:57:47
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:12:29
Lần cuối làm bài: 2018-02-11 20:22:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:26:12
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 13:27:36
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 20:34:41
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:00:51
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 04:43:11
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 05:32:23
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 19:44:11
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:26:51
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 19:58:28
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 05:45:53
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 16:50:02
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:40:12
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 16:04:01
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 15:23:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 19:00:54
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 20:08:23
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 20:56:59
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:59:05
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 08:06:58
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 21:03:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 19:57:40
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 22:11:32
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 22:11:52
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 06:12:47
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 19:52:14
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 20:24:33
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:20:50
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:24:34
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 14:31:42
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:01:33
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 22:26:03
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 08:33:15
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 22:29:54
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 07:58:17
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 08:25:11
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 08:24:59
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 14:49:41
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:53:22
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 08:30:11
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 09:24:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:29:25
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:56:57
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:53:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:47:07
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:08:12
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 14:18:05
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:07:12
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:14:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:10:51
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:32:55
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:52:39
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 22:32:07
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:46:59
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:28:47
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:41:57
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:05:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 16:11:29
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 16:04:54
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:07:37
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:43:11
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 08:45:33
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 08:38:27
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 20:37:37
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương IV
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:54:20
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mệnh đề
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:04:37
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 16:27:38
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Các tập hợp số
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 16:48:10
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 21:28:20
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại cương về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 16:49:01
Lần cuối làm bài: 2020-11-19 20:17:30
Lần cuối làm bài: 2020-11-24 15:28:06
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 16:33:52

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:51:32
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:55:59

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:52:38
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:44:28
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:59:38
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 19:43:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:54:32
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:02:04
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:58:32
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 14:51:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 15:04:33
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 15:20:36

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-04 16:31:02
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-07-04 16:13:27
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-07-04 15:58:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-07 08:23:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-07 08:17:43
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-06 22:38:00
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-06 22:04:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 22:08:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 21:48:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 22:22:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-18 22:00:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 21:55:05
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-18 15:01:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-17 16:11:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-15 21:15:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:32:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:25:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:34:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:18:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-29 20:49:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:56:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:52:23
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:50:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-31 05:11:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:37:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:31:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-26 20:09:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:48:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:30:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:34:43