Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Trung Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Trung Hiếu

Ngô Trung Hiếu
Lúc ăn chơi sao không gọi bạn Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi!! Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu Kết bạn với mik nhé

Luyện toán

0 -Trung bình 5.75 - Tổng điểm 115

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Ngô Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 10:24:11

Điểm thi

Ngô Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-19 10:31:32