Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶

๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶
https://lazi.vn/user/nagumo.hajime1

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:21:26
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:04:13
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:03:15
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:11:28
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:52:23
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:00:00
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:01:04
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:46:42
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:42:20
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:14:59
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 21:22:23
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:06:39
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:49:51
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:33:01
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:12:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:15:12
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:17:48
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:27:02
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 19:47:17
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 19:55:18
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:10:51
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:44:25
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:53:17
๖ۣۜCooℓ๖ۣۜBoy๖ۣۜ ²ƙ⁶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:08:51

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-28 20:49:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-28 20:36:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-11 19:56:41