Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Minh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Minh Hiếu

Dương Minh Hiếu
hmmmmm.....

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 22:02:40
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:46:40
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 19:53:59
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 22:02:28
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 11:15:27
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 20:53:10
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 21:09:43
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 20:49:14
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 09:47:12
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 20:58:54
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:28:47
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:54:10
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 10:05:36
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 20:51:39
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 08:32:37
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 14:19:49
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 08:20:02
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 10:24:51
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:03:48
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:08:25
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:12:45
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:15:04
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:18:45
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:30:07
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:37:14
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 12:29:25
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 14:00:54
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 14:05:57
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 14:09:49
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 15:07:28
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 22:11:43
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 22:21:59
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 22:48:52
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 21:44:50
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:00:50
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 08:50:22
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:19:48
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 22:23:31
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 22:34:34
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 07:49:02
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 08:02:03
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:56:58

Luyện văn - Tiếng Việt

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:45:09
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:31:37
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:53:36
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 20:24:00
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 21:15:26
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:52:07
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:45:36
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 10:42:45
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 10:45:19
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 21:12:31
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 21:30:46
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 20:01:12
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:34:32
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 17:31:10
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:02:30
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:19:25
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:12:42
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:16:53
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:02:14
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:55:38
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất nước
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:02:55
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:09:20
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:54:31
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 21:44:58
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:14:37
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:51:24
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 21:00:04
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 08:56:15
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 09:23:48
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 09:53:34
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 09:36:33
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 10:17:57
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:41:48
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:44:00

Luyện Tiếng Anh

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:41:41
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:47:15
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:56:39
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:31:28
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:15:44
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 14:36:58
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 14:41:07
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 21:25:49
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:59:43
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:04:24
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:10:38
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:22:39
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 10:55:34
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:17:48
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:49:15
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:54:09
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:06:09
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:16:56
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:20:41
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:23:07
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 22:27:10
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 22:33:57
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 22:36:24
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 22:41:18
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 22:44:33
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:11:29
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:14:58
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:51:38
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:54:50
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 22:02:11
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 09:22:32
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 09:26:58
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 10:07:44
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:07:44
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:10:50
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:12:18
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:18:15
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:23:20
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:14:41
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:26:11
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:30:30
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:34:02
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:28:03
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:32:08
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:36:58
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:39:38
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:42:46
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:47:01
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:49:24
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:52:16
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:55:56
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:36:20
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:42:16
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:45:42
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:50:06
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:55:24
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:02:24
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:07:14
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:10:17
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:00:21
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:12:13
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:13:56
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:56:32
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 09:31:25
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:31:10
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:38:16
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 22:04:20

Điểm thi

Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-22 21:03:30
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-21 22:27:37
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:00:24
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 10:08:39
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 14:02:19
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-21 21:04:12
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-13 21:30:58
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-14 21:02:36
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 10:29:40
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 10:25:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-22 21:27:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-30 21:47:59
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 20:41:04