Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Minh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Minh Hiếu

Dương Minh Hiếu
hmmmmm.....

Luyện toán

16 -Trung bình 6.59 - Tổng điểm 2239

Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 10:24:51
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:19:48
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 14:19:49
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 08:32:37
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:54:10
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:28:47
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 11:15:27
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 09:47:12
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 21:09:43
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 20:58:54

Luyện văn - Tiếng Việt

29 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 3282

Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:44:00
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:41:48
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 21:00:04
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:51:24
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:14:37
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 21:44:58
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:54:31
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:09:20
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất nước
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:02:55
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:55:38

Luyện Tiếng Anh

67 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 6700

Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 22:04:20
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:38:16
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:31:10
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 09:31:25
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:56:32
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:13:56
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:12:13
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:00:21
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:10:17
Dương Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:07:14

Điểm thi

Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-22 21:03:30
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-21 22:27:37
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:00:24
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 10:08:39
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 14:02:19
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-21 21:04:12
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-13 21:30:58
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-14 21:02:36
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 10:29:40
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 10:25:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-22 21:27:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-30 21:47:59
Dương Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 20:41:04